II Konferencja Zatroskani XXI

o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w nauce zdalne

Depresja, izolacja, niepewność jutra, inwazja ekranów w życie, to najważniejsze problemy dotykające polskie dzieci i nastolatki.  W szkołach widać dezintegrację relacji rówieśniczych, większą drażliwość, konflikty, obniżenie wyników nauczania, problemy z koncentracją uwagi, efektywną nauką, wzrost zachowań ryzykownych.

By wyjść tym wyzwaniom naprzeciw w 2021 oraz w 2022 roku zorganizowaliśmy konferecnje:
"Zatroskani XXI - konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w nauce zdalnej" 

Kliknij na obraz, by obejrzeć całość zarejestrowanej konferencji:

Informacje

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego by  wspólnie nie tylko przeanalizować obecną sytuację, ale przede wszystkim dać sobie siłę, nadzieję i konkretne narzędzia. Konferencja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą oraz do każdego, komu dobro nastolatków leży na SERCU. 

Gość główny

Z radością informujemy, że naszym głównym gościem i prelegentem była lek. med.  Victoria Dunckley, psychiatra dziecięcy, od lat pomagająca dzieciom i młodzieży przebodźcowionym elektroniką, autorka książki (premiera podczas konferencji) "Odnowa - wymieć śmieci z mózgów dzieci" pokazującej jak w praktyce pomóc dzieciom i nastolatkom cierpiącym wskutek Zespołu Stresu Elektronicznego - a w chwili obecnej problem dotyczy większości polskiej młodzieży.

Panele tematyczne

Pierwszy panel: Psychika nastolatka w 2022

W tym panelu omówiliśmy najważniejsze problemy, które udało się zdiagnozować, zarówno jeśli chodzi o nastolatków (badania FEZiP)  studentów (badania UMSC) oraz dzieci. W panelu tym zaprezentowaliśmy też rekomendacje dotyczące dostępnych działań pomocowych w szkole i poza nią. 

Drugi panel: Propozycje na teraz i przyszłość

To konkretne propozycje pomocy młodzieży doświadczającej obniżonego samopoczucia, stanów depresyjnych, zaburzeń rozwojowych, koncentracji uwagi, zachowań ryzykownych.