Wiedzieć, wybrać, wygrać
bezpłatne konspekty lekcji wychowawczych dla klas 7-8 SP

Od szeregu lat wzrasta liczba zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Dwa lata nauki zdalnej proces ten znacznie przyspieszyły.

Dane polskiej Policji pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia próbowało odebrać sobie życie, a 127 z nich nie- stety tego dokonało1.

W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych.

Co więcej, w 2022 roku liczba prób samobójczych wyniosła aż 2031. Niestety problem narastał już wcześniej, a dwuletni lockdown w nauce zdalnej był tylko gwoździem do trumny. Trzeba pamiętać, że jednym z głównych czynników ryzyka prób samobójczych jest depresja i długotrwały stres.

Co możemy zrobić dla naszych dzieci w chwili obecnej?

Jak zapobiegać depresji, zaburzeniom nastrojów, myślom samobójczym i poczuciu braku sensu życia? W naszych badaniach opisanych w raporcie „Etat w sieci 3.0” koncentrowaliśmy się na zbadaniu aktualnego stanu zdrowia psychicznego młodzieży w nauce zdalnej na początku roku 2022. Badanie pokazuje dwie opcje pomocy:
Możemy skoncentrować się na gaszeniu pożaru, identyfikowaniu dzieci potrzebujących pilnej pomocy psychoterapeutycznej czy wręcz psychiatrycznej (narzędzia do tego przeznaczone opisane są w aneksie do niniejszego poradnika) możemy z drugiej strony zająć się większością, czyli dziećmi i młodzieżą dla których nauka zdalna i związana z nią izolacja społeczna były rzeczywiście trudnymi doświadczeniami, jednak które w jakimś stopniu z tą sytuacją sobie poradziły.
Są to osoby, które nie wymagają pilnej pomocy specjalistycznej, ale potrzebują wiedzy i przećwiczenia umiejętności, które wzmocnią ich zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

W przygotowaniu konspektów opieraliśmy się nie tylko o wyniki raportu dotyczące obszarów największego zagrożenia, lecz kierowaliśmy się też zaleceniami zaczerpniętymi z książki „The therapist’s notebook on positive psychology”, Bill O’Hanlon & Bob Bertolino, 2012.

Jako grupę docelową wybraliśmy klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Jest to okres przejściowy między reaktywną interakcją ze światem dzieciństwa, a proaktywnym podejściem, związany z rozwojem struktur mózgu odpowiedzialnych za kontrolę impulsów oraz planowanie. Dlatego działania psychoedukacyjne w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego wydają się w tym okresie kluczowe.

Autorkami podręcznika są Bogna Białecka (wprowadzenie oraz materiały uzupełniające) oraz Renata Krupa i Renata Nowak, metodycy (konspekty lekcji i ćwiczenia).

E-book z programem 6 lekcji wychowawczych (plus lekcja wstępna) składa się z 3 elementów:
1) Konspekty lekcji (wraz ze wstępem i  materiałami dodatkowymi).
2) Załączniki - do wydruku i rozdania uczniom.
3) Prezentacje - do wyświetlenia na ekranie w czasie lekcji.

Zapraszamy do pobrania:

Konspekty lekcji 

Pobierz

 

Załączniki do wydruku

Pobierz


Prezentacje

Pobierz
Ja i moje nastoletnie dziecko
Jak wspierać nastoletnie dziecko przeżywające trudności? Mini-poradnik z ćwiczeniami dla rodziców